เว็บสไตล์ชีท
การแปลเป็นภาษาไทยสำหรับ "Web Style Sheets Homepage"
Originale Version: http://www.w3.org/Style/
หน้าภาษาไทยคือ: http://www.thaiw3c.com/
แปลโดย: kazama การแปลหน้าเว็บนี้อาจมีความผิดพลาดในเนื้อหาจากการแปล ซึ่งสามารถดูความหมายที่แท้จริงได้ที่หน้าทางการที่เป็น original version ของ www.w3.org

เว็บสไตล์ชีท
หน้าหลัก

(This page uses CSS style sheets)

มีอะไรใหม่บ้าง?

สไตล์ชีทคืออะไร

ข่าวจากเรา

การประชุม

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

“ด้วยความหวังว่า การพัฒนาเว็บในอนาคตจะรวมเอาชุดตัวอย่างที่ทางสมาคมเว็บทำขึ้นไว้ จากการพัฒนาและทำงานในด้าน CSS”

— Jakob Nielsen

มีอะไรใหม่บ้าง?

ดูมีอะไรใหม่บ้างในส่วนของ CSS และ XSL.

สไตล์ชีทคืออะไร

สไตล์ชีทคือสิ่งที่จะบุว่าเอกสารจะถูกนำเสนออย่างไร ในหน้าจอ รูปแบบการพิมพ์ หรือบางทีในรูปแบบที่ว่าพวกมันออกเสียงอย่างไร W3C ได้ประกาศการใช้สไตล์ชีทบนเว็บตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมในปี 1994 Style Activity ได้ประกาศรูปแบบ w3c ที่หลากหลาย (CSS1, CSS2, XPath, XSLT) โดยเฉพาะ CSS ที่มีนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในเบราว์เซอร์

โดยการแนบสไตล์ชีทเข้ากับโครงสร้างเอกสารบนเว็บ (ตัวอย่างเช่น HTML) ผู้เขียนและผู้อาจก็จะสามารถเห็นการแสดงผลลัพท์ที่เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่น ๆ ช่วย หรือเพิ่ม ป้ายกำกับ HTML ใหม่

ทางที่ง่ายที่สุดในการทดลองกับสไตล์ชีทคือการหาว่าเบราว์เซอร์ไหนที่สนับสนุน CSS การสนทนาเกี่ยวกับสไตล์ชีทนั้นมีการพูดคุยโดยผ่านทางรายชื่ออีเมล์ www-style@w3.org และบน comp.infosystems.www.authoring.stylesheets

W3C Style Activity ยังได้พัฒนา XSL ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ของ XSLT และ “การจัดเรียงสิ่งต่าง ๆ” (XSL-FO)

ทำไมถึงมีสไตล์ถึงสองภาษา

คุณสงสัยหรือไม่ว่าจะเลือกใช้ตัวไหน โปรดอ่าน "CSS และ XSL"

การที่ W3C ได้ทำการพัฒนา XSL เพิ่มไปใน CSS ทำให้เกิดความสับสนว่า ทำไมถึงพัฒนาสไตล์ชีทภาษาที่สอง เมื่อผู้พัฒนายังทำภาษาแรกไม่เสร็จดี คำตอบของคำถามนี้สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง:

CSS XSL
สามารถใช้งานกับ HTML ได้หรือไม่ ใช้ได้ ไม่ได้
สามารถใช้งานกับ XMLได้หรือไม่ ใช้ได้ ใช้ได้
การแปลงภาษาได้หรือไม่ ไม่ได้ ใช้ได้
รูปแบบ Syntax CSS XML

ลักษณะพิเศษที่ CSS สามารถถูกใช้เพื่อจัดรูปแบบเอกสาร HTML & XML documents. XSL, หรืออีกนัยหนึ่ง มีความสามารถแปลงเอกสาร ตัวอย่างเช่น XSL สามารถใช้ในการแปลงข้อมูล XML ให้มาอยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML/CSS ได้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ วิธีนี้ทั้งสองภาษาจะช่วยเสริมจุดเด่นของกันและกัน และสามารถใช้ร่วมกันได้

ทั้งสองภาษาสามารถใช้งานได้กับ เอกสารสไตล์ XML

CSS และ XSL ใช้รูปแบบโครงสร้างเดียวกันและผู้ออกแบบทีมเดียวกัน ดังนั้นสามารถเข้าถึงรูปแบบเฉพาะเดียวกันได้ทั้งสองภาษา W3C จะตั้งใจทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานของทั้งสองภาษา ในรูปแบบเดียวกันนั้นสามารถทำงานได้

W3C ได้เขียนคู่มือ "การใช้งาน XSL และ CSS ร่วมกัน "

ข่าวจากเรา

ถ้าคุณยังใหม่กับเรื่องนี้ คุณอาจจะต้องการเริ่มต้นโดยการอ่าน ข่าวจากเราบนสไตล์ชีท:

ดูหน้า CSS และ XSL สำหรับบทความเพิ่มเติมและบทความล่าสุด

CSS

ข้อมุลเกี่ยวกับปุ่มที่ด่านล้างของหน้านี้นั้นอยู่ที่ button page และที่ CSS validator.

Cascading Style Sheets (CSS) คือโครงสร้างสไตล์ชีท ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้ออกแบบเว็บและผู้ใช้งานเว็บ

XSL

W3C มีกลุ่มทำงานที่จะพัฒนาภาษาออกแบบเพิ่มเติม (XSL) XSL สร้างบน DSSSL และ CSS เพื่อใช้งานสำหรับ ข้อมูลโครงสร้าง XML ระดับสูง ตัวอย่างเช่น การเรียงส่วนต่าง ๆ ก่อนการนำเสนอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XSL ดูได้ที่ W3C XSL resource page.

DSSSL

DSSSL เป็นเอกสารการแปลงโครงสร้างและภาษาออกแบบ ที่มี ผู้สนับสนุนจำนวนมากในชุมชม SGML รายละเอียด DSSSL บนเว็บ:

CSS-DOM & SAC

ไฟล์ CSS สามารถสร้างและแก้ไขได้ “ด้วยตัวเอง” ซึ่งคือ การใช้โปรแกรมแก้ไขตัวข้อความพวก text editor ต่าง ๆ แต่คุณสามารถเขียนโปรแกรมใน ECMAscript Java หรือภาษาอื่น ๆ ซึ่งจะทำหน้าที่จัดการกับสไตล์ชีท ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาทั่ว ๆ ไป มีรายชื่อซอฟท์แวร์ที่มีคำสั่งที่มีประโยชน์จำนวนมาก เพื่อช่วยให้โปรแกรมเหล่านั้นทำงานได้บนหลาย platform ของคอมพิวเตอร์ W3C ได้พัฒนา เกณฑ์เฉพาะที่เรียกว่า CSS-DOM ซึ่งจะกำหนดชุดคำสั่งที่หลาย ๆ โปรแกรมภาษาต้องรองรับ

CSS Document Object Model เป็น API (Abstract Programming Interface) สำหรับจัดการ CSS (และรวมไปถึงภาษาอื่น ๆ) จากด้านในของโปรแกรม API เป็นการระบุชุดคำสั่งของซอฟท์แวร์ คุณสามารถใช้มันเป็นคู่มือ มันได้อธิบายคำสั่งต่าง ๆ และชุดตัวแปรของมัน แต่ไม่ได้รวมถึง โคดที่แท้จริง

มีชุดคำสั่ง CSS-DOM หลายรูปแบบที่ออกมา สำหรับ platform ที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ฟรี เบาว์เซอร์หลายตัวมี ชุดคำสั่ง CSS-DOM ในตัวเอง สำหรับการใช้โดยโปรแกรม ECMAScript

SAC (Simple API for CSS) เป็นส่วนประกอบของ CSS-DOM CSS-DOM ประกอบด้วยคำสั่งที่จะจัดการสไตล์ชีทหลังจากที่มันได้ทำการโหลดเข้าสู่หน่วยความจำ คำสั่งถูกกำหนดโดยการช่วยเหลือของ SAC ในการแตกคำสั่งสไตล์ชีท นั่นคือในการย้าย สไตล์ชีทจากไฟล์เข้าสู่หน่วยความจำ

CSS-DOM เป็นการแนะนำของ W3C SAC เป็นโปรเจคที่กำลังพัฒนา บางซอฟท์แวร์ (อื่น ๆ นอกจากเบราว์เซอร์) ถูกรวมในรายชื่อบนหน้าทั่วไปของ CSS

การประชุม, การสัมนาเชิงปฎิบัติการ, การค้นคว้า

ทีม W3C และตัวแทนสมาชิก W3C มันจะแสดง การนำเสนอ อยู่บ่อย ๆ

Dynamic HTML

Dynamic HTML คือเงื่อนไขที่ระบุหน้า HTML ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาตอบสนองผู้ใช้งานเว็บได้ CSS คือหนึ่งในสามส่วนใน dynamic HTML อีกสองส่วนคือ HTML และ JavaScript (ซึ่งถูกตั้งเป็นมาตรฐานในชื่อ EcmaScript). ส่วนประกอบทั้งสามถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วย DOM Document Object Model

แหล่งข้อมูลอื่น

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, หัวหน้าทีม W3C Style Activity
Webmaster
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: วันที่: 2009/11/24 09:23:26 $ GMT

ลิขสิทธิ์ @ 1997-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)

WordPress | ประกัน | บ้านพักหัวหิน | power bank | เฟอร์นิเจอร์ | Taobao | นำเข้าสินค้าจากจีน